Home IP : หน่วยงาน : Security : ปลอดภัย

๑๕ พ.ค.๖๒ พลอากาศโท ศุภชัย สายเงิน รองผู้บัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ/ผอ.การทดสอบการใช้กำลังของ ทอ.๖๒ ตรวจเยี่ยมการทดสอบการใช้กำลังของ ทอ.๖๒

เปิดอ่าน 264 ครั้ง  16 พ.ค.62 (11:12 น.)

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลอากาศโท ศุภชัย สายเงิน รองผู้บัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ/ผอ.การทดสอบการใช้กำลังของ ทอ.๖๒ ตรวจเยี่ยมการทดสอบการใช้กำลังของ ทอ.๖๒ ในมิติด้านไซเบอร์ ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ (เพื่อพลาง) ทั้งนี้ได้พบปะกับกำลังพลที่เข้ารับการฝึก จาก ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสุทธิ์ สมภักดี รองผู้อำนวยการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ (เพื่อพลาง) ให้การต้อนรับ

สำหรับปีนี้ นับเป็นปีแรกที่มีการบรรจุหัวข้อการทดสอบในมิติไซเบอร์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกการทดสอบการใช้กำลังของ ทอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือสถานการณ์ทางไซเบอร์และฝึกการประสานงานด้านไซเบอร์ ให้แก่กำลังพลที่เข้ารับการฝึก

โดยมีหัวข้อการฝึกประกอบด้วย การจำแนกระบบเครือข่ายและยุทโธปกรณ์ด้านไซเบอร์ที่มีความความสำคัญ ขอบเขต และระบบที่ต้องได้รับการป้องกัน การประเมินค่าความมั่นคงปลอดภัยและตรวจสอบช่องโหว่ของระบบเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกัน การรับมือจากการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น มัลแวร์ แฮกเกอร์ และอีเมล์หลอกลวง กระบวนการเก็บรวบรวมและพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ตลอดจนการฟื้นฟูระบบจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น

Developer LAC Natdanai Kongkhunthod Tel. 091 463 9878 E-mail: natdanai_k@rtaf.mi.th [แจ้งปัญหาการใช้งาน]