Home IP : หน่วยงาน : Security : ปลอดภัย

เว็บที่น่าสนใจ

เปิดอ่าน 57 ครั้ง  15 ก.ย.62 (15:38 น.)
   
  หน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม
  - กระทรวงกลาโหม
  - สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  - กองบัญชาการกองทัพไทย
  - กองทัพบก
  - กองทัพเรือ
   
  หน่วยงานด้านไซเบอร์ภายในกระทรวงกลาโหม
  - ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
   
  หน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
  - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
  - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
   
  หน่วยงาน ICT ภายในกระทรวงกลาโหม
  - กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
  - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
  - กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  - กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก
  - กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพเรือ
   
  การตรวจสอบราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
  - ตรวจสอบราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
   
   

ล่าสุด

Microsoft และ Adobe ออกแพตช์ประจำเดือนธันวาคม 2562 มีช่องโหว่ที่ถูกใช้โจมตีแล้ว ควรรีบอัปเดต
14 ธ.ค.62(เมื่อวาน) อ่าน 1 ครั้ง
Microsoft เผย 3 เทคนิค Phishing อันแนบเนียนที่ควรพึงระวัง
14 ธ.ค.62(เมื่อวาน) อ่าน 1 ครั้ง
ประกาศครั้งสุดท้าย Windows 7 และ Windows Server 2008 จะสิ้นสุดการสนับสนุนในวันที่ 14 มกราคม 2563 ควรวางแผนอัปเกรด
11 ธ.ค.62(4 วัน) อ่าน 3 ครั้ง
แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ข้อพิจารณาก่อนโพสต์ข้อความโต้บนสื่อสังคมออนไลน์
11 ธ.ค.62(4 วัน) อ่าน 3 ครั้ง
ระวังภัย พบการปลอมบัญชี LINE แอบอ้างเป็นธนาคาร หลอกขโมยข้อมูล
11 ธ.ค.62(4 วัน) อ่าน 3 ครั้ง
พบช่องโหว่กระทบ Android ทุกเวอร์ชัน ‘StrandHogg’ ถูกใช้โจมตีจริงแล้ว
8 ธ.ค.62(7 วัน) อ่าน 4 ครั้ง
แจ้งเตือน! พบอีเมล์หลอกลวงแพร์ระบาด เสี่ยงถูกขโมย Username Password
3 ธ.ค.62(12 วัน) อ่าน 29 ครั้ง
ข้อแนะนำในการป้องกันความเสียหายจากภัย Phobos Ransomware
3 ธ.ค.62(12 วัน) อ่าน 4 ครั้ง
ข้อแนะนำในการป้องกันความเสียหายจากภัย Ransomware
26 พ.ย.62(19 วัน) อ่าน 10 ครั้ง
พบช่องโหว่ในแอปกล้อง Android แอบบันทึกวีดีโอ ถ่ายภาพและบันทึกบทสนทนาได้
20 พ.ย.62(25 วัน) อ่าน 12 ครั้ง
Developer LAC Natdanai Kongkhunthod Tel. 091 463 9878 E-mail: natdanai_k@rtaf.mi.th [แจ้งปัญหาการใช้งาน]